خدایا...

خدایا تقدیر مارا خیر بنویس...

تقدیری مبارک که آنچه را تو زود می خواهی دیر نخواهیم
                       
                              و آنچه را تو دیر می خواهی زود نخواهیم.

/ 4 نظر / 8 بازدید
مردم ایران سلام

سلام با امید به ظهور آقا امام زمان.... اپم باموضوع عملیات غرور افرین بدر خوشحال میشوم تشریف بیاورید ونظر خود رابیان کنید.[گل]

بماند...

چه قالب خوشگلی!!!!!!!!!!!!!!! بازم بهم سر بزن[ماچ][ماچ][ماچ]

مهدی

بابا بزار بده...دیر و زودش که مهم نیست........ چقدر سخت میگیرین شماها..................................[نیشخند]