# زندگی

عاشق شو...

     برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی شد؛ کاری ، آرمانی ، زنی و ...                                                                    مارکوس آنا ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید