# زندگی

زندگی

زندگی زیباست چشمی بازکن گردشی در کوچه باغ رازکنهرکه عشقش درتماشانقش بستعینک بدبینی خودرا شکستعلت عاشق زعلت ها جداستعشق اسطرلاب اسرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

عاشق شو...

     برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی شد؛ کاری ، آرمانی ، زنی و ...                                                                    مارکوس آنا ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید