# حافظ

saa`di

خدا:    اطیعو الله و اطیعو الرسول سعدی :   جوانا ره طاعت امروز گیر                  که فردا جوانی نیاید ز پیش فصل طاعت ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید