# آدما

?

هر انسانی به خاطر تمام کارهای خوبی که انجام نداده، گناهکار است...                                                                                                       ولتر ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

خدایا...

خدایا تقدیر مارا خیر بنویس... تقدیری مبارک که آنچه را تو زود می خواهی دیر نخواهیم                                                       و آنچه را ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید

وصف زشت‌ترین انسان ها «عالم‌نمایان»

«... او را دانشمند نامند اما از دانش بی‌بهره است. *یک دسته از نادانی‌ها را از جمعی نادان فراگرفته و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته و به هم بافته و طناب‌هایی از غرور (فریفته کردن) و گفته‌های دروغین بر سر راه مردم افکنده، * قرآن را بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید