زندگی

زندگی زیباست چشمی بازکن
گردشی در کوچه باغ رازکن
هرکه عشقش درتماشانقش بست
عینک بدبینی خودرا شکست
علت عاشق زعلت ها جداست
عشق اسطرلاب اسرار خداست
من میان جسم ها جان دیده ام
درد را افکنده درمان دیده ام
دیده ام برشاخه احساس ها
میتپد دل در شمیم یاس ها
زندگی موسیقی گنجشکهاست
زندگی باغ تماشای خداست
گر تورا نور یقین حاصل شود
می تواند زشت هم زیبا شود
حال من،درشهر احساسم گم است
حال من،عشق تمام مردم است
زندگی یعنی همین پروازها
صبح ها،لبخندها،آوازها
ای خطوط چهره ات قرآن من
ای تو جان جان جان جان من
از تو اشعارم پراز تو می شود
مثنوی هایم همه نو می شود
حرفهایم مرده را جان می دهد
واژه هایم بوی باران می دهد
مولانا
/ 0 نظر / 39 بازدید