هر چه... هر چه بینم زیباست.

 

حال و هوایم این روزها خوب است...
پرشدم ز اکسیر عشق،
هرچه بینم زیباست،
هرجا که روم تویی...
نفسم آغشته به توست،
این باشد قانون عشق...
/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی

تو را دوست دارم بدون آنكه علتش را بدانم... محبتی كه علت داشته باشد... یا احترام است یا ریا.... لامارتین [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]