احساس والا...

 

آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها

                                                                                                  فردریش نیچه

/ 3 نظر / 26 بازدید
مهدی

اینا که هر شیشتاشون دخترن... عزیزم این فردریک چون طاغت تحمل احساسات با شدت رو نداره یه چیزی گفته.......تو جدی نگیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

مهدی

نه عزیزم..گرفتم..خوبم گرفتم..ولی دیدم خیلی داغه زود ولش کردم.... [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]