باباطاهر

خوشا آن دل که از غم بهره ور بی            بر آن دل وای کز غم بی خبر بی
 
  ته که هرگز نسوته دیلت از غم                کجا از سوته دیلانت خبر بی               

/ 1 نظر / 5 بازدید
نسرين

سلام @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ بدو بیا منتظرتم ....[لبخند][گل]