ناپلئون

از کسانی که با شما مخالف هستند نترسید
از کسانی بترسید که با شما موافق هستند ولی آنقدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند...

/ 0 نظر / 23 بازدید