عاشق شو...

 

  

برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی شد؛

کاری ، آرمانی ، زنی و ...  

                                                                 مارکوس آنا

/ 0 نظر / 31 بازدید