چی می شد؟؟؟

 

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ، چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم .

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .

/ 2 نظر / 16 بازدید
نسرين

خيلي وحشتناك ميشد...[وحشتناک]

هما

اونوقت دیگه اسمش خدا نبود...[ناراحت]