شعار دانشگاه ویرجینیا...

 

شعار دانشگاه ویرجینیای غربی:

Add to your faith virtue and to virtue knowledge

به ایمانتان تقوا ، و به تقوای خود دانش اضافه کنید...

 

(این شعار به زبان یونانی در دایره ی داخلی نماد دانشگاه نوشته شده است)

/ 0 نظر / 15 بازدید