ثروتمند

ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد...

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهدی

بزن به افتخارش.......................................................... تنهایی به این نتیجه رسیدی یا با دوستات مشورت کردی.................؟ [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]