من مُردم ...

به سه چیز تکیه نکن: غرور، دروغ و عشق
آدم با غرور می تازد
با دروغ می بازد
و با عشق می میرد

/ 1 نظر / 17 بازدید
s

غرور در ما معنی ندارد و دروغ اجازه آمدن بر زبان ما را ندارد اما چرا عشقی در قلبمان نمی یابیم؟؟؟!!!