ابو سعید ابوالخیر

با علم اگر عمل برابر گردد

                                  کام دو جهان تو را میسر گردد

مغرور مشو به خود که خواندی ورقی

                                  زان روز حذر کن که ورق برگردد

/ 2 نظر / 22 بازدید
لعیا اعتمادسعید

مطالب بسیار زیبا و تامل برانگیزی توی وبت داری.این روزها که همه که متون اخلاقی و ادبی قدیم دور افتادند شاید مرور این نوشته ها به درد خیلی ها بخوره. موفق باشی

مهدی

بابا ابو سعییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید این همون گهی پشت به زین خودمونه...............................[نیشخند]