هیچ دانایی فریب چشمهایت را نخورد

                           عاقبت کاری به دستم می دهد،
                                                                    نادانی ام...

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدی

بابا ترکوندی ها..................................................؟[نیشخند] مواظب باش چشت نکنن ........................ایووووووووووول[نیشخند]