اُرد بزرگ

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است . 

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهدی

شیطون تو چی رو از دست دادی که یک دوست مثل منو به دست بیاری .....ها؟ زود باش بگو................................... [چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک]