بغض غم...

 

عزیزکم اینگونه بزرگترین غم دوران کوچکی ات را با بغض خرد نکن

               که کوچکترین غم دوران بزرگی ات خردت خواهد کرد...

                                                                                        ماچ

/ 2 نظر / 15 بازدید
جالب

آخی گناه داره این طور بهش نگو

مهدی

خیلی باهال بود اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] من خودم سالن آرایش دارم.....اینقده از این صحنه ها دیدم..... خیل وقتها دلم واسشون کباب میشه ولی کاریش نمیشه کرد..... ماموریمو معذور...............................................[نیشخند]