خدا دوستمون داره یا نه؟؟؟

طبق آیات قرآن انسانهایی که خداوند دوستشان دارد انسانهایی هستند که:

از خود در برابر گناه محافظت می کنند
منصفانه قضاوت می کنند
در راه خدا تلاش و مجاهده می کنند
خود را برای خداوند خالص می کنند
از کارهای بد توبه می کنند
به خداوند توکل می کنند
و در برابرمشکلات صبور هستند

 

از سویی دیگر, خداوند فردی را دوست ندارد که:

به او معتقد نباشد
متکبر باشد
به دیگران بدی کند
ناسپاس باشد
تجاوزکار باشد
اسرافکار باشد
دیگران را گمراه کند
عهد و پیمانش را بشکند
وبه داشتن مال و ثروت شادی کند

/ 0 نظر / 9 بازدید