حیات من...

عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد والا معشوق بهانه است.....

                                                                               آلفرنس دوکا

/ 1 نظر / 16 بازدید
عاشق کوهستان

سلام[گل] خدا کند در ما عشقی پیدا شود به مجموع قرآن و عترت ، تا اولا" بتوانیم یگانگی قرآن و عترت و معجون مرکب از آن دو را بیابیم . ثانیا" در مقام پیروی و عمل ، با توجه به آن دو و بر محور آن دو ، طواف عاشقانه بنمائیم و بدانیم که آنها از هر معشوقی بیشتر شایسته ی عشق ورزی هستند .