تو...


  امشب تمام حوصله ام را


در یک کلام کوچک


در «تو»


خلاصه کردم:


ای کاش می شد


یک بار


تنها همین


یک بار


تکرار می شدی


تکرار...

/ 1 نظر / 9 بازدید
پریچهر

در من غم بیهودگیها می زند موج در تو غروری از توان من فزونتر در من نیازی می کشد پیوسته فریاد در تو گریزی می گشاید هر زمان پر [گل]