کالای ارزان!

ای خدای منتقم!

در این وانفسای گرانی، تنها کالای رو به تنزل، دین توست. بهای آن را در چشم دین فروشان بیفزا تا چنین ارزانش نفروشند.

/ 0 نظر / 11 بازدید