روز بزرگداشت حافظ گرامی باد...

رسید مژده که ایّام غم نخواهد ماند          

                                              چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم            

                                             رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

/ 0 نظر / 16 بازدید