شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می­کند.ویلیام شکسپیر  
/ 1 نظر / 18 بازدید
شیشه ای می شکند یک نفرمی پرسد:که چراشیشه شکست؟یک نفرمی گوید:شایداین رفع بلاست،دیگری می گوید:شیشه ی پنجره راباد شکست؟دل من سخت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید
آبان 92
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
25 پست
مهر 90
30 پست
شهریور 90
28 پست
مرداد 90
23 پست
تیر 90
5 پست
عشق
1 پست
آدما
32 پست
زندگی
38 پست
خدا
40 پست
علی(ع)
7 پست
تپش_دل_من
23 پست
حسین(ع)
2 پست
حافظ
3 پست
ستوده
2 پست
عرفه
1 پست
مرگ
1 پست
مهدی(عج)
2 پست
باباطاهر
2 پست
امام_رضا
4 پست
بی_توئی
4 پست
تنها
3 پست
روزه
2 پست